Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

Sertifikavimas

 
 
LST Sert, gavęs paraišką dėl vadybos sistemos sertifikavimo, parengia ir išsiunčia organizacijai Pasiūlymą ir Sutartį.

LST Sert sertifikuojamoms ir sertifikuotoms organizacijoms skirti bendrieji vadybos sistemų sertifikavimo reikalavimai pateikti Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai.

Kokybės vadybos sistema (KVS)

LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai

Aplinkos apsaugos vadybos sistema (AVS)

LST EN ISO 14001:2005 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės

Maisto saugos vadybos sistema (MSVS)

LST EN ISO 22000+AC:2006 Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reiklavimai

Informacijos saugumo vadybos sistema (ISVS)

LST ISO/IEC 27001:2006 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai

LST ISO/IEC 27001:2013 Informacijos technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (DSSVS)

LST 1977:2008  Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007)

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vadybos sistema

LST EN 15224:2012 Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS (EB) 2009-11-25 REGLAMENTAS  Nr. 1221/2009


 
       Konstitucijos 15-15, 09319 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos