Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

Sertifikavimas

 
 
LST Sert, gavęs paraišką dėl vadybos sistemos sertifikavimo, parengia ir išsiunčia organizacijai Pasiūlymą ir Sutartį.

LST Sert sertifikuojamoms ir sertifikuotoms organizacijoms skirti bendrieji vadybos sistemų sertifikavimo reikalavimai

Kokybės vadybos sistema (KVS) LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai

Aplinkos apsaugos vadybos sistema (AVS)

 LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės

Maisto saugos vadybos sistema (MSVS)

LST EN ISO 22000:2018 Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto grandinės organizacijai keliami reikalavimai

LST EN ISO 22000+AC:2006 Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai

Informacijos saugumo vadybos sistema (ISVS)

LST EN ISO/IEC 27001:2017 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai

ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (DSSVS)

ISO 45001:2018 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vadybos sistema

LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai

Paslaugų vadybos sistema (PSV)

LST ISO/IEC 20000-1 Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas. 1 dalis. Paslaugų vadybos sistemos reikalavimai

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)


 
      
Laisvės pr. 81-11, 06124 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos