Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

LST EN ISO 9001

 
 
https://www.lstsert.lt/tvs/spaw2/uploads/files/PR07-F01_11.0.docLST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001)

ISO 9001 standarte pateikti reikalavimai kokybės vadybos sistemai. ISO 9001 aprašomas procesų vadybos metodas ir pabrėžiama orientacija į vartotoją. Tai garantuoja naudą visų sričių ir įvairaus dydžio organizacijoms, taikančioms šiuos standartus. Standartas skatina organizacijas taikyti procesinį požiūrį kuriant, diegiant ir gerinant kokybės vadybos sistemą, kad būtų užtikrinti klientų reikalavimai. Standarte pateiktas procesais pagrįstas kokybės vadybos sistemos modelis, kuris skatina procesus nagrinėti pridėtinės vertės atžvilgiu ir nuolat juos gerinti. Toks procesų vadybos metodas plačiai taikomas šiuolaikiniame verslo pasaulyje. Pagal ISO 9001 sukurta ir įdiegta sistema yra įmonės konkurencingumo, geros reputacijos ir verslo sėkmės garantija.
Kokybės vadybos standartų serijai ISO 9000 taikomi 8 principai: Orientavimasis į klientą Lyderystė; Darbuotojų įtraukimas; Procesinis požiūris; Sisteminis požiūris į vadybą; Nuolatinis gerinimas; Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas; Abipusiškai naudingi ryšiai su tiekėjais.

Kokybės vadybos sistemos privalumai: 
  • padeda efektyviai valdyti organizacijos procesus ir sistemingai vertinti veiklą, suprasti ir tenkinti reikalavimus, atlikti procesų analizę pridėtinės vertės požiūriu, rinkti informaciją apie procesų rezultatyvumą, tobulinti procesus atsižvelgiant į objektyvius matavimus;
  • nuolat tiekti produktus arba paslaugas, atitinkančias kliento ir teisinius reikalavimus;
  • geras bendradarbiavimas su vartotojais ir tiekėjais;
  • geras žmogiškųjų ir kitų išteklių organizavimas.
Organizacija, pageidaujanti sertifikuoti vadybos sistemą, užpildo LST Sert nustatytos formos       ir ją siunčia el. paštu aldona.ramanauskiene@lstsert.lt  arba faksu: (8~5) 270 93 56. 


 
      
Laisvės pr. 81-11, 06124 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos