Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

LST EN ISO 22000

 
 

Standartas ISO 22000 buvo sukurtas, derinant jį su kitais tarptautiniais vadybos sistemos standartais, įskaitant ISO 9001. Todėl jis idealiai tinka maisto saugos vadybos sistemos integravimui į esamas vadybos sistemas ir procesus.
ISO 22000 taikomas visoms organizacijoms, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančioms maisto grandinėje, įskaitant pakuočių ar valiklių gamintojus, valymo, kenkėjų kontrolės ar pramoninio skalbimo paslaugų teikėjus. Standartas leidžia jūsų bendrovei įvertinti ir demonstruoti produkto atitiktį maisto saugos reikalavimams bei įrodyti maisto saugos rizikų kontrolę. Standartas užtikrina maisto saugą „nuo fermos iki šakutės“, remiantis šiais visuotinai pripažįstamais pagrindiniais elementais:
-Interaktyvus bendravimas: Pažangus ir esminis rizikos valdymo veiksnys. Struktūrizuoti informacijos srautai visomis kryptimis, viduje ir išorėje, garantuoja veiksmingą rizikų kontrolę.
-Sistemos valdymas: Sąveikos tarp sistemos elementų kontrolė garantuoja sistemos veiksmingumą.
-Būtinųjų sąlygų programos: Geros gamybos praktikos, Geros higienos praktikos, Geros žemės ūkio praktikos, įskaitant, pvz., įrangos ir pastatų priežiūros programas ir procedūras bei kenkėjų kontrolės programas, yra atramos, ant kurių laikosi RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų) sistema.
-RVASVT principai: Bazinė metodologija, reikalinga planuojant saugius gamybos procesus, kuri pritaikoma kiekvienai bendrovei be nereikalingos biurokratijos.
Galima ISO 22000 nauda yra didžiulė, tačiau reikšmingiausi privalumai – tai apčiuopiamas ir demonstruojamas maisto saugos veiksmingumo gerinimas ir tvirtesnis atitikties teisiniams reikalavimams užtikrinimas.
Standartas ISO 22000 leidžia Jūsų organizacijai:
-Sukurti ir valdyti maisto saugos vadybos sistemą, naudojant gerai apibrėžtą ir aiškų struktūrą, kuri lanksčiai pritaikoma prie jūsų verslo poreikių ir lūkesčių
-Suprasti, kas yra tikrosios rizikos klientams ir bendrovei
-Sukurti maisto saugos veiksmingumo gerinimo bei jo stebėsenos ir matavimo priemonę
-Geriau vykdyti maisto saugos teisinius reikalavimus
Sertifikavimas pagal šį standartą užtikrina veiksmingą bendradarbiavimo su partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis priemonę. Tai svarbus elementas, demonstruojant atitiktį maisto saugos, atsakingo verslo bei finansinės atskaitomybės reikalavimams.
Organizacija, pageidaujanti sertifikuoti vadybos sistemą, užpildo LST Sert nustatytos formos       ir ją siunčia el. paštu aldona.ramanauskiene@lstsert.lt  arba faksu: (8~5) 270 93 56.  


 
      
Laisvės pr. 81-11, 06124 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos