Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

LST EN ISO/IEC 27001

 
 
LST ISO/IEC 27001 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai

Standartas LST ISO/IEC 27001 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai.  Standarte apibrėžiami reikalavimai, skirti dokumentais įformintos informacijos saugos vadybos sistemos parengimui, įgyvendinimui, naudojimui, stebėjimui, analizei, priežiūrai ir tobulinimui, atsižvelgiant į organizacijų vykdomos veiklos bendrosios rizikos vertinimą. Standartas gali būti taikomas visose organizacijose (komercines įmones, valstybines institucijas, ne pelno organizacijas ir kt.). Jame apibrėžiami saugumo valdymo priemonių, pritaikytų atskirų organizacijų ar jų padalinių poreikiams, įgyvendinimo reikalavimai. Informacijos saugumo valdymo sistema skirta užtikrinti, kad, siekiant apsaugoti informacijos išteklius ir įgyti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą, būtų pasirenkamos adekvačios ir tinkamos saugumo valdymo priemonės.
Susijęs standartas LST ISO/IEC 27002 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai (tapatus ISO/IEC 27002), kuriame pateikiami organizacijos informacijos saugumo valdymo organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir tobulinimo gairės bei bendrieji principai. Tikslai, aprašyti standarte, yra bendrųjų rekomendacijų dėl visuotinai priimtų informacijos saugumo valdymo siekių pagrindas. Šis standartas gali būti naudingas rengiant ir įgyvendinant organizacijos saugumo standartus, pritaikant veiksmingą saugumo valdymo praktiką, taip pat užtikrinant organizacijų tarpusavio veiklos konfidencialumą.

Standarto LST ISO/IEC 27001 privalumai:
  • Užtikrinamas informacijos patikimumas, prieinamumas ir konfidencialumas;
  • Apima rizikos valdymą, saugos politikos principus, standartus ir procedūras, fizinę ir aplinkos saugą, prieigos kontrolę, komunikacijos ir operacijų valdymą, incidentų valdymą, verslo ir veiklos tęstinumo užtikrinimą, išteklių ir turto valdymą, teisės aktų atitikimą;
  • Įgyjamas suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas organizacija;
  • Užtikrinamas teisinių ir kitų reikalavimų valdymas.
Organizacija, pageidaujanti sertifikuoti vadybos sistemą, užpildo LST Sert nustatytos formos       ir ją siunčia el. paštu aldona.ramanauskiene@lstsert.lt  arba faksu: (8~5) 270 93 56.  


 
      
Laisvės pr. 81-11, 06124 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos