Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

LST EN ISO 50001

 
 

LST EN ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas (ISO 50001)

Standartas apibrėžia reikalavimus energijos naudojimo vadybos sistemos sukūrimo, įdiegimo, priežiūros ir gerinimo reikalavimus. Šį standartą gali taikyti bet kuri organizacija, siekianti užtikrinti energijos naudojimo valdymą. Organizacija negalinti valdyti energijos vartojimo – negali užtikrinti savo ateities, nes kiekvienais metais energijos vartojimas didėja, o ištekliai mažėja ir tampa vis brangesni. Organizacijų išlaidos energijai, sudaro vis didesnę veiklos kaštų dalį.
Efektyvus energijos naudojimas - vienas iš svarbiausių Lietuvos strateginių tikslų, nes LR vienam BVP vienetui sukurti suvartojama 2,5 karto daugiau energijos nei ES vidurkis. Vykdant ES direktyvą 2012/27/ES parengtas energijos vartojimo efektyvumo planas, kuriame numatyta 2015 – 2020 m. sutaupyti 3,4 GWh energijos. Sukurta įpareigojimų vykdymo sistema, skiriama parama įpareigojimų įvykdymui. Reikalaujama iki 2015-12-05 atlikti energinius auditus (skirta parama – 25 mln. Lt.) ir skatinama diegti energijos naudojimo vadybos sistemas. Organizacijų, įdiegusių ir sertifikavusių energijos naudojimo vadybos sistemą (ISO 50001), skaičius pasaulyje sparčiai didėja: 2013 m. padidėjo 116%, (palyginimui: ISO 9001 sertifikatų skaičius padidėjo 3%, ISO 14001 – 6%).

Organizacijose, įdiegusiose energijos naudojimo vadybos sistemas:
  • Padidėja darbuotojų suvokimas apie būtinumą taupyti energijos išteklius;
  • Padidėja energijos naudojimo efektyvumas;
  • Sumažėja išlaidos energijos sąnaudoms (20 – 30 %)
  • Padidėja organizacijos konkurencingumas ir pelnas;
  • Sumažėja poveikis aplinkai (CO2 išmetimai);
  • Pagerėja sprendimų priėmimas ir sumažėja valdymo kaštai;
  • Padidėja tiekimo grandies energinis efektyvumas;
  • Pagerėja teisinių bei prisiimtų reikalavimų vykdymas ir padidėja pasitikėjimas organizacija.
Organizacija, pageidaujanti sertifikuoti vadybos sistemą, užpildo LST Sert nustatytos formos       ir ją siunčia el. paštu aldona.ramanauskiene@lstsert.lt  arba faksu: (8~5) 270 93 56.  


 
      
Laisvės pr. 81-11, 06124 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos